برو بالا

  • مزایای سازه های پیش ساخته سبک چیست؟

   توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

   سازه پیش ساخته شده، واحد ها و اجزای یک سازه بزرگتر می باشند که تولید آنها در کارخانه ها و جایی غیر از محل ساخت و ساز صورت می گیرد. سازه پیش ساخته به صورت آماده و قابل استفاده و نصب می باشند.

  • همه چیز درباره سازه های پیش ساخته سبک

   توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

   سازه های پیش ساخته سبک می تواند به صنعت ساخت و ساز در کشور کمک کند. بزرگترین صنعت در کشور در حال حاضر پروژه های عمرانی از لحاظ به کارگیری تعداد نیروی انسانی و سرمایه است. امروزه با افزایش جمعیت و افزایش نیاز مردم به پروژه های عمرانی شیوه های مدرنی که سبب کاهش تحویل زمان پروژه شود و یا سبب صرفه جویی در هزینه ها باشد، از مقبولیت بیشتری برخوردار است. سازه های پیش ساخته سبک یکی از همین روش های نوپا است که جای خود را در میان پروژه های عمرانی به سرعت باز کرده است.