برو بالا

    سوم اردیبهشت ماه هر سال مقارن با سالروز تولد شیخ بهایی، در کشور ما روز ملی معمار نامیده شده است، روزی که سوای تقارن مناسبتی خود، یادآور زحمات و تلاش های بخشی از جامعه تخصصی ایران زمین است که هنر آفرینش فضا را با تعهد و مسئولیت پذیری دنبال نموده و مجدانه بر ارتقاء فرهنگ و کیفیت زیست مناسب برای جامعه مخاطب خود تلاش می نمایند. در این راستا، شرکت اینت گروپ (مرکز تخصصی تامین و تجارت ساختمان) در راستای رسالت کاری و اهداف حرفه ای خود، با مشارکت معنوی انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی و به منظور تولید و ایجاد فضای گفتمانی برای انجام و تعامل سازنده بین نسل های مختلف معماری، تصمیم به برگزاری "بزرگداشت روز ملی معمار" در فضایی صمیمی و خاطره انگیز نموده است تا از یک سو به زحمات فرهیختگان مخاطب خود ارج نهد و از سویی دیگر فرصتی مغتنم را برای تعامل سازنده در راستای همگانی نمودن معماری در میان صنوف و حرفه مندان مختلف ایجاد نماید.